Podejmując z Państwem współpracę, kierujemy się jasnymi i przejrzystymi zasadami, które ułatwiają obopólne zrozumienie oraz usprawniają proces realizacji dzieła. Przed podjęciem decyzji o zleceniu nam usługi napisania opracowania naukowego, prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

  1. Współpraca z nami inicjowana jest poprzez wysłanie do nas formularza kontaktowego, maila lub wykonanie telefonu z zapytaniem;
  2. Po przedstawieniu przez Państwa problemu, z jakim się do nas Państwo zgłaszają, w jak najszybszym tempie przygotowujemy odpowiednią ofertę oraz zapoznajemy Państwa z warunkami współpracy;
  3. Jeśli przekonaliśmy Państwa do siebie swoją energią, zaangażowaniem oraz kompetencjami, a także odpowiada Państwu zaproponowana cena realizacji tekstu, przygotowujemy dla Państwa stosowną umowę, w której uwzględniamy temat, zakres przedmiotowy, terminy realizacji oraz cenę opracowania. Aby usprawnić proces współpracy, najpierw skan podpisanej przez nas umowy wysyłamy do Państwa mailem, równocześnie wysyłając dwa podpisane egzemplarz umowy pocztą. Umowa podpisywana jest przez obie ze stron. W razie, gdy nie chcą Państwo podawać nam swoich danych osobowych, a tym samym są Państwo niechętni do podpisywania umowy, obowiązuje nas tzw. umowa ustna. Jest ona tak samo obowiązująca, jak umowa pisemna. Kierujemy się wówczas ustaleniami poczynionymi drogą telefoniczną i mailową. Przesyłamy Państwu jednocześnie nasze dane firmowe, służące za podstawę naszej wiarygodności i legalności działania;
  4. Po dokonaniu wszystkich ustaleń umownych, przesyłamy Państwu dane do wpłaty za umówioną część dzieła. Dopiero po otrzymaniu od Państwa przelewu, formalnie rezerwujemy dla Państwa wstępnie zabukowany termin realizacji, a także przekazujemy redaktorowi informację, by przystępował do pracy nad tekstem.

*Dlaczego pobieramy opłatę przed zrealizowaniem dzieła?

Ponieważ jesteśmy firmą usługową, która realizuje opłacone z góry zlecenie. W przeciwieństwie do osób prywatnych, które proponują realizację podobnych usług, jesteśmy zarejestrowani, a tym samym jesteśmy podmiotem łatwym do zidentyfikowania i znalezienia. Opłacamy wszystkie świadczenia, płacimy podatki, a nasza działalność uzależniona jest od dobrych opinii osób korzystających z naszego serwisu. Mamy świadomość, że przekazy internetowe mają dzisiaj ogromną siłę, dlatego też przykładamy największą staranność do realizacji zamówionych tekstów i dotrzymywania umówionych terminów przesyłania dzieła. Dzięki temu mamy też wielu stałych klientów, zlecających nam początkowo mniejsze teksty, następnie zaś te większe i ważniejsze. Nie byłoby to możliwe, jeśli nie wykazywalibyśmy się uczciwością i pełnym zaangażowaniem. Kolejny argument świadczący o konieczności pobierania opłaty za umówioną część dzieła przed napisaniem opracowania, podsunęło nam niestety życie. Idąc na rękę klientowi, który zaproponował procedurę wpłaty w dniu otrzymania dzieła w związku z osobistą sytuacją, która nas ujęła, podjęliśmy się realizacji. Napisaliśmy tekst, poświęciliśmy nasz czas i pracę, dołożyliśmy wszelkiego starania, by spełniał on obowiązujące kryteria merytoryczne i formalne. Następnie poinformowaliśmy klienta, że dzieło jest gotowe, przesyłając mu jako dowód skan pierwszej strony opracowania. Od tego momentu klient zapadł się pod ziemię. Nie odpisał na żadnego naszego maila, by choć wyjaśnić nam sytuację. Czy zamówił teksty od kilku osób/firm i wybrał ten, który dotarł do niego w całości jako pierwszy? Czy sytuacja finansowa nie pozwoliła mu na opłacenie tekstu i wstydził się do tego przyznać? Czy był to po prostu test konkurencji? Trudno powiedzieć. Nigdy się tego nie dowiemy. My za to zrozumieliśmy, że nie mamy jak dochodzić racji związanych z faktem, że klient nie dotrzymał swojej części umowy. Potraktowaliśmy to jako lekcję, z której wyciągnęliśmy wnioski. Nadal zawsze staramy się iść na rękę klientom, dzieląc nierzadko opracowanie na szereg mniejszych części, a co za tym idzie na kilka niedużych płatności, dostosowując termin realizacji do potrzeb klienta, rozumiejąc wszystkie opowiadane nam sytuacje życiowe, które przykładowo nie pozwalają uiścić klientowi wpłaty w omówionym czasie, rezerwując wskazany czas realizacji dzieła pomimo opóźnienia w dokonaniu przelewu itd. Trzymamy się jednak koronnej zasady – zawsze pobieramy płatność przed przystąpieniem do pisania.

  1. Redaktor rozpoczyna pracę nad zamówionym tekstem. W zakresie większych opracowań w ciągu dwóch dni przygotowuje plan pracy, a po jego zaakceptowaniu przez Państwa, rozpoczyna pisanie;
  2. Pierwszą część tekstu przesyłamy do Państwa na umówiony termin. Wówczas uiszczają Państwo wpłatę za kolejną część opracowania, która następnie przygotowywana jest na określony dzień miesiąca. Procedura ta jest realizowana aż do momentu przesłania całości dzieła;
  3. Mają Państwo 90 dni na zgłoszenie ewentualnych poprawek. Dokonywane są one darmowo w razie, gdy w tekście pojawiają się jakiekolwiek błędy merytoryczne, stylistyczne czy formalne. Jeśli poprawki związane są z koniecznością dopisania dalszej partii materiału, o której nie było wcześniej mowy, są one liczone analogicznie do stawki za jedną stronę tekstu;
  4. Wykonywane przez nas opracowania naukowe stanowią bazę wyjściową dla Państwa autorskich prac magisterskich i prac licencjackich. Nie bierzemy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie tworzonych przez nas tekstów naukowych.