1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności definiuje zasady ochrony procesów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez firmę Inter Pisanie Jakub Lewandowski oraz serwis internetowy interpisanie.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Inter Pisanie Jakub Lewandowski z siedzibą w Gdyni (81-603), przy ul. Franciszka Sokoła 132, NIP 879-24-08-441, Regon 341420577 (zwana dalej Inter Pisanie).
 3. Inter Pisanie wykazuje wszelką dbałość względem poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług firmy Inter Pisanie Jakub Lewandowski, w tym przede wszystkim gwarantuje, iż zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 4. Dane osobowe Użytkowników i Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta zbierane są w momencie wypełnienia formularza, wysłania maila lub kontaktu telefonicznego. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie. Danymi osobowymi niezbędnymi dla prawidłowego działania serwisu jest imię i adres email.
 2. W razie wyrażenia chęci podpisania umowy cywilnoprawnej, Klienci serwisu Inter Pisanie zobowiązani są udostępnić następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 3. W przypadku konieczności wystawienia rachunku, Administrator może dodatkowo przetwarzać dane w postaci nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
 • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,
 • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.

3. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Inter Pisanie za pośrednictwem Serwisu na komputerze, laptopie lub telefonie komórkowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zawiera przeważnie nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu www.interpisanie.pl w następujących celach:
 • dostosowania oferowanych przez Inter Pisanie usług do indywidualnych preferencji i faktycznych potrzeb osób odwiedzających Serwis;
 • opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

4. Prawa użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługują takie prawa, jak:
 • prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • prawo wniesienia żądania o usunięcie danych;
 • prawo wniesienia żądania związanego z ograniczeniem przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w gestii którego leży ochrona danych osobowych.

5. Postanowienia końcowe

 1. Dostępem do bazy danych osobowych użytkowników dysponuje wyłącznie Administrator serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany sformułowanej wyżej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. W takim wypadku użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

 

W razie dodatkowych pytań związanych z ochroną prywatności, regulaminem bądź korzystaniem z serwisu, prosimy o kontakt z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@interpisanie.pl