W związku z faktem, że mija grudzień i tematy prac magisterskich czas zdać, postanowiliśmy rozpocząć wątek najciekawszych i oryginalnych zagadnień z danych dziedzin. Dziś zaczynamy od literatury. Jedną z opcji w tym zakresie jest zawsze życie i twórczość danego artysty. Wybierając postać, o której chcemy pisać, warto odnieść się do jakiegoś jubileuszu – okrągłej rocznicy urodzin, śmierci czy daty wydania najważniejszego dzieła. Asumptem może stać się też organizowana ostatnio uroczystość na cześć pisarza, ale również silnym argumentem jest zawsze osobiste przywiązanie do jakiejś postaci, które łączy się przecież często z wcześniejszym zgromadzeniem we własnej biblioteczce części potrzebnych książek. Warto by zająć się pisarzem, którego nazwisko nie jest sztampowe, co sprawi, że praca magisterska będzie bardziej doceniona przez opiekuna naukowego. Z drugiej strony istotne jest, aby na ryku wydawniczym istniała dostateczna liczba publikacji, pozwalająca szybko i sprawnie zebrać niezbędny materiał badawczy.

W związku z powyższymi kryteriami proponowalibyśmy wybór następujących postaci, których życie i twórczość mogłyby stać się podstawą przygotowanych prac magisterskich:

Albert Camus  – 55 rocznica śmierci

Georg Orwell – 65 rocznica śmierci

Konstanty Ildefons Gałczyński – 110 rocznica urodzin

Kazimierz Przerwa-Tetmajer – 150 rocznica urodzin

Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) – 130 rocznica urodzin

Stanisław Przybyszewski – ze względu na osobistą fascynację

 

Przypominamy, że w tym zakresie warto zajrzeć do Kalendarium Rocznic 2015.