Pisanie pracy naukowej niewątpliwie wymaga od studenta wiele cierpliwości i motywacji. Przygotowanie tekstu dyplomowego stanowi wieloetapowe działanie, które skrupulatnie i po kolei należy zrealizować. Każda faza wpisująca się w ten proces jest równie ważna, warunkując skuteczność i szybkość wykonania całości.

W procesie pisania pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej wyróżnić można następujące czynności:

  1. Sformułowanie ciekawego, aktualnego i najlepiej odkrywczego tematu pracy;
  2. Opracowanie planu pracy, uwzględniającego odpowiednią i wyczerpującą temat liczbę rozdziałów i podrozdziałów, skonstruowanych od ogółu do szczegółu;
  3. Stworzenie wstępnej listy bibliografii, służącej jako pomoc w trakcie poszukiwania odpowiednich publikacji naukowych;
  4. Wyszukanie materiałów naukowych w Internecie – obecnie coraz więcej artykułów zyskuje swoje odpowiedniki elektroniczne. Szereg książek dostępnych jest w bazie Google Books. Sporo materiałów specjalistycznych znaleźć można ponadto w bazie Google Scholar. Warto najpierw przyjrzeć się temu, co można odnaleźć w źródłach internetowych i zaoszczędzić dzięki temu sporo czasu podczas wizyty w bibliotece;
  5. Wizyta w bibliotece uniwersyteckiej lub bibliotece specjalistycznej – podczas poszukiwania na półkach określonych tytułów książek, warto przyjrzeć się publikacjom stojącym w tym samym sektorze. Przeważnie można znaleźć w nich dużo ważnych informacji, przy okazji wzbogacając treść pracy i rozszerzając spis pozycji w bibliografii.

Wskazówka: nie trać czasu i pieniędzy na kserowanie materiału, który Cię interesuje. Obecnie niemal każdym telefonem można zrobić dobrej jakości zdjęcia wybranych stron książek i następnie przerzucić je na komputer za pomocą kabla z końcówką USB;

  1. W wypadku pracy o charakterze badawczym przeprowadzenie badań i zebranie wyników;
  2. Pisanie – dla niektórych to najtrudniejsza część pracy. Wymaga ona umiejętności przekładania pozyskanych informacji i spostrzeżeń badaczy na własne słowa, a także formułowania autorskich wniosków stosownie do obowiązujących zasad stylistycznych, formalnych i merytorycznych;
  3. Nadanie pracy odpowiedniego wyglądu, przy zachowaniu właściwych odstępów, uwzględnieniu wskazanych w wytycznych z uczelni wielkości tytułów rozdziałów, opatrzeniu rycin, tabel i wykresów adekwatnymi podpisami, stworzeniu spisów literatury, tabel, wykresów i rycin oraz wygenerowaniu spisu treści. W Państwa gestii znajduje się również stworzenie strony tytułowej.

Jeśli mają Państwo problem z realizacją którekolwiek z etapów przygotowania i pisania pracy, jesteśmy do dyspozycji. Jedyną usługą, której się nie podejmujemy, jest opracowanie strony tytułowej do napisanego przez nas tekstu. Wynika to z faktu, że pisanie przez nas na Państwa zlecenie teksty stanowią opracowania naukowe, nie zaś gotowe prace. W związku z niezbywalnością autorskich praw osobistych, oferujemy Państwu przygotowanie ekspertyzy naukowej lub też wzoru dysertacji naukowej, na podstawie której powinni napisać Państwo własną, autorską pracę.