Wybór odpowiedniego tematu pracy dyplomowej to połowa sukcesu. Ważne jest, by zainteresować promotora swoją propozycją, tak, by miał on ochotę uczestniczyć w procesie tworzenia pracy, a co najważniejsze w ogóle ją przeczytać i właściwie ocenić.

Temat pracy zaliczeniowej, licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej powinien cechować się kilkoma istotnymi cechami:

  • powinien być ważny i użyteczny pod względem poznawczym oraz prowadzić do pogłębienia dotychczasowego zakresu wiedzy naukowej;
  • powinien być ciekawy, zarówno dla osoby piszącej, jak i odbiorców pracy, w tym przede wszystkim dla promotora i recenzenta;
  • nie powinien powielać problematyki podjętej przez innych autorów, rozszerzając jej zakres lub skupiając się na aspekcie, który nie był dotychczas eksplorowany;
  • powinien być możliwy do zrealizowania w związku z istniejącą literaturą podmiotu i przedmiotu.

Jeśli nie mają Państwo pomysłu, jakiej tematyce chcą Państwo poświęcić swoją pracę, jesteśmy do dyspozycji. Na bazie wybranego tematu możemy następnie stworzyć odpowiednie opracowanie naukowe.