Zakończenie do pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej jest obok wstępu najważniejszym elementem tekstu naukowego. To w nim zawarte są wszystkie wnioski, do których student doszedł podczas pisania dysertacji. Można powiedzieć, że zakończenie to sedno przygotowanej pracy naukowej, gdyż w zwartej formie kondensuje ono najważniejsze kwestie poruszone w pracy, wyniki przeprowadzonych badań oraz zgromadzone konkluzje.

Podobnie jak wstęp do pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej, zakończenie powinno być napisane w sposób jasny, prosty i zrozumiały, a formułowane zdania powinny mieć krótką, przejrzystą i bezosobową formę. Zakończenie do pracy dyplomowej może składać się z następujących fragmentów:

  1. Krótkiego streszczenia treści pracy, przy wypunktowaniu najważniejszych dla omawianej tematyki kwestii;
  2. Przypomnienia celu pracy i wskazania, czy i w jaki sposób został on osiągnięty;
  3. Powtórzenia odpowiedzi na postawione problemy badawcze;
  4. Poinformowania o pozyskanych wynikach badań oraz potencjalnym wpływie osiągniętych rezultatów badawczych na dalszy rozwój wybranej dziedziny naukowej;
  5. Zrekapitulowanie kluczowych wniosków i konkluzji.

Zakończenie do pracy licencjackiej i magisterskiej zajmuje przeważnie od 2 do 4 stron maszynopisu znormalizowanego. W przypadku prac doktorskich powinno być ono zdecydowanie bardziej rozbudowane i pogłębione.

Jeśli mają Państwo problem z napisaniem zakończenia do swojej pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej, bardzo prosimy o kontakt.