Interpisanie.pl
Pomoc w pisaniu prac magisterskich, licencjackich, doktorskich, zaliczeniowych

Misja

Mamy świadomość, że pisanie prac magisterskich i pisanie prac licencjackich jest zadaniem, z którym nie każdy potrafi sobie poradzić. Czasami studenci nie mają po prostu pomysłu na interesujący temat pracy lub nie posiadają umiejętności, by odnaleźć odpowiednie publikacje i przełożyć swoje myśli na papier. Nierzadko może to zniweczyć szanse studenta na ukończenie studiów wyższych, pomimo wysiłku, jaki włożył w cały proces edukacji wyższej. Dlatego też staramy się pomagać młodym ludziom, którzy nie wiedzą, jak przystąpić do wieloetapowego procesu, jakim jest pisanie prac magisterskich lub pisanie prac licencjackich. Traktujemy naszą pomoc jak misję, a mottem, które nam przyświeca, jest „ZAWSZE PISZĘ TAK, JAKBYM PISAŁ DLA SIEBIE”. Tym sposobem redaktorzy przystępują do każdej realizacji z podobnym zapałem i ciekawością badawczą, wciąż rozwijając swoją wiedzę oraz kompetencje. Tematy do realizacji przydzielane są redaktorom stosowanie do ich wykształcenia oraz zainteresowań. Dzięki temu mamy pewność, że tekst, który powstanie, będzie nie tylko rzetelny i merytorycznie poprawny, ale również będzie ciekawy i oryginalny.

Zdajemy sobie sprawę, iż polski rynek wydawniczy nie jest do końca rozwinięty. Zdarza się, że konkretne tematy poruszane są jedynie w książkach anglojęzycznych lub informacje o niektórych zagadnieniach fragmentarycznie pojawiają się w wielu różnych publikacjach. Sprawia to, że pisanie prac magisterskich lub pisanie prac licencjackich staje się zadaniem jeszcze trudniejszym. Nasi redaktorzy potrafią dotrzeć do trudno dostępnych materiałów, a na ich podstawie skompilować spójne teksy, kompleksowo zagłębiające się w daną tematykę. Swoją pracę postrzegamy w kontekście przyczyniania się do rozszerzania bazy wiedzy, dzięki której pisanie prac magisterskich i pisanie prac licencjackich stanie się dla studentów wyzwaniem przyjemnym i pobudzającym.

Oferta

Podejmujemy się pisania opracowań naukowych z następującego zakresu przedmiotowego:

 • administracja
 • antropologia
 • architektura
 • bankowość;
 • bibliotekoznawstwo
 • biologia
 • dziennikarstwo
 • ekologia
 • ekonomia
 • etyka
 • filmoznawstwo
 • filologia polska
 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • komunikacja społeczna
 • kulturoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • logistyka
 • marketing
 • medioznawstwo;
 • nieruchomości
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • politologia
 • prawo
 • psychologia
 • public relations
 • reklama
 • religioznawstwo
 • socjologia
 • sport
 • stosunki międzynarodowe
 • teatrologia
 • Unia Europejska
 • wschodoznawstwo
 • zarządzanie
 • inne.

Pisanie – talent czy ciężka praca?

Thomas Edison, jeden z najbardziej kreatywnych wynalazców i przedsiębiorców, który zniósł różnicę pomiędzy dniem a nocą, stwierdził, że geniusz to 1% natchnienia i 99% ciężkiej pracy. Czy zdanie to sprawdza się względem pisania? Uważamy, że w tym wypadku należałoby przeorganizować nieco zakres procentowy i stwierdzić, że pisanie to 50% talentu i 50% ciężkiej pracy. Z pewnością bowiem większość z Państwa wpisuje się w kategorię ludzi ambitnych, pracowitych, realizujących stawiane przed sobą cele i pokonujących kolejne etapy edukacyjne, mające swój odpowiednik w licznych egzaminach i kolokwiach. Część z Państwa jednocześnie pracuje zawodowo, w międzyczasie starając się dodatkowo rozwinąć i zdobyć świadectwa potwierdzające ich kompetencje. Zatem ciężka praca Państwu często nieobca. A jednak z pewnych powodów nie są Państwo w stanie przystąpić do napisania dysertacji naukowej. Niektórzy nie mogą po prostu znaleźć na to czasu. Inni nie potrafią przenosić słów na papier, adekwatnie oddawać myśli autorytetów czy kompilować rozbudowanych tekstów, stosownie do obowiązujących wymogów. To nie ujma lub dysfunkcja, której należy się wstydzić. Brak umiejętności ładnego pisania czy po prostu „nielubienie się” z pisaniem nie umniejsza inteligencji, polotowi, błyskotliwości oraz szansom na osiągnięcie sukcesu. Pisanie to talent, taki sam jak śpiewanie, malowanie, rzeźbienie czy filozofowanie. Nie każdy z nas rodzi się z tą wrodzoną zdolnością, a nawet jeśli tak, nie każdy z nas podejmuje pracę, by ją rozwinąć, wypielęgnować i udoskonalić. My całe życie podporządkowaliśmy pisaniu. Piszemy dla innych i dla siebie, krótkie i długie formy, teksty naukowe, teksty publicystyczne, a nawet teksty literackie. Bo kochamy pisanie. To nasze powołanie, energia życiowa, pasja, chleb powszedni. Chcemy dzielić się tym z innymi i pomagać im realizować swoje zamierzenia, których zdobycie zależy tylko od stworzenia ciekawego, autorskiego i naukowo odkrywczego tekstu.

Z drugiej strony pisanie to ciężka praca. Nie płacą nam bowiem Państwo tylko za talent, lecz za jego skuteczne wykorzystanie. Niektórzy z nas wstają wcześniej rano, gdyż to wtedy potrafią uruchomić najszersze zasoby swoich umiejętności. Inni pracują po nocach, ponieważ wtedy stają się najbardziej płodni. Część z nas metodycznie pracuje w godzinach, w których większość społeczeństwa również przebywa w pracy. Niezależnie od tego, o jakiej porze dnia i nocy powstają zamówione przez Państwa opracowania, są one zawsze gotowe na czas, co stanowi wynik poświęcenia niezbędnych godzin na ich pisanie, energii napędzającej szybko poruszające się palce, bez opamiętania uderzające w klawiaturę oraz jasności umysłu, która pozwala odpowiednio interpretować czytane w publikacjach słowa i przenosić je na papier w zmodyfikowanej formie. Można powiedzieć więc, że współpracując z Państwem, oddajemy Wam nasz talent i naszą ciężką pracę. Państwa zadowolenie z przesłanych tekstów daje nam pewność, że dobrze wybraliśmy ścieżki kariery.

Tożsamość gwarancją uczciwości

Jesteśmy zarejestrowaną, legalnie działającą firmą, posługującą się przyporządkowanym nam numerem NIP i REGON. Udostępniamy nasze dane wszystkim klientom, umieszczając je również w podpisywanych umowach o realizację dzieła. Funkcjonujemy w sposób transparentny, kierując się jasno sformułowanymi i zawartymi w regulaminie zasadach.

Nasza uczciwość, rzetelność i niezawodność sprawia, że klienci wystawiają nam pozytywne recenzje, polecając nasz serwis swoim znajomym i bliskim. Regularnie śledzimy fora internetowe, na których wystawia się opinie dotyczące serwisów pisania prac i pomimo wieloletniej działalności naszej firmy, współpracy z setkami klientów i górą napisanych opracowań naukowych, nie znaleźliśmy żadnych negatywnych komentarzy na nasz temat. Co więcej, bardzo często klienci do nas wracają, zlecając nam najpierw napisanie jednego opracowania pracy zaliczeniowej, następnie kolejnego, aż finalnie współpracują z nami przez cały okres studiów, korzystając ostatecznie z pomocy w pisaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej. W toku wieloletniej współpracy proszono nas o pomoc w wyborze tematów, opracowaniu konspektów, przygotowaniu prezentacji multimedialnych, stworzeniu spisów bibliograficznych, napisanie tekstów naukowych o różnej objętości na podany temat, służących jako materiał wyjściowy dla prac zaliczeniowych, prac magisterskich, prac licencjackich i prac doktorskich, a także przeprowadzenie stosownych badań i opracowanie ich wyników. Zdarzyło się też, że poproszono nas jedynie o zeskanowanie i przesłanie materiałów, do których klient nie miał dostępu z racji swojego zamieszkania, co również nie stanowiło dla nas problemu. Dostosowujemy bowiem nasze usługi do Państwa indywidualnych potrzeb, oferując kompleksową obsługę w procesie przygotowań do napisania pracy, jak i w zakresie samego pisania prac naukowych.

Artykuły konferencyjne

Oprócz pisania opracowań prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich i doktorskich w naszej ofercie znajduje się usługa pisania wzorów tekstów na konferencje naukowe. Istnieje ona stosunkowo niedługo, wynikając z zapotrzebowania wyrażonego przez naszych klientów. Okazało się, że świetnie radzimy sobie z pisaniem tekstów konferencyjnych i w związku z tym dostajemy coraz więcej zleceń o takim charakterze.

Artykuły konferencyjne stanowią szczególną odmianę tekstów naukowych, wymagając od redaktorów specjalnego przygotowania merytorycznego. W stosunkowo krótkiej formie, obejmującej ok. 10 – 15 stron, należy bowiem wyjaśnić kluczowe pojęcia i streścić najważniejsze kwestie związane z wybranym tematem, dokonując często przeglądu literatury lub dorobku badawczego, jak i opisując wyniki badań własnych. Artykuły konferencyjne powinny być podzielone na kilka jasno wyróżnionych części, tworzących wspólnie przemyślają pod względem organizacyjnym i merytorycznym całość. Materiał główny powinien być poprzedzony tzw. abstaktem, czyli praktycznym streszczeniem, opatrzonym słowami kluczowymi. Prominentną cechą omawianego rodzaju tekstu naukowego jest bazowanie na bardzo rozbudowanej, fachowej literaturze. Sprawia to, że artykuły konferencyjne to swoista esencja wiedzy naukowej na dany temat.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej pomocy w pisaniu tekstów na konferencje naukowe, jesteśmy do dyspozycji. Piszemy opracowania z wielu różnych dziedzin, ciesząc się, że możemy wciąż się rozwijać i sprawdzać w odmiennych typach wyzwań.